Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20 december 2021.

Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft Vakantiepark Magazine een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Vakantiepark Magazine. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Vakantiepark Magazine. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Inhoud website

De op deze website getoonde informatie wordt door Vakantiepark Magazine met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro’s incl. 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen. Foto’s op deze website betreffen o.a. stockfoto’s onder licentie en foto’s van o.a. Landal GreenParks, Center Parcs, Roompot Vakanties, Efteling, DroomParken, Slagharen, Beekse Bergen en Dierenbos. Deze foto’s dienen alleen ter promotie en zijn en blijven eigendom van de rechtmatige eigenaar.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Vakantiepark Magazine behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijkheid

Hoewel Vakantiepark Magazine alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Vakantiepark Magazine niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Vakantiepark Magazine, welke geen eigendom zijn van Vakantiepark Magazine, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Vakantiepark Magazine. Hoewel Vakantiepark Magazine uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Vakantiepark Magazine worden onderhouden wordt afgewezen.

Vakantiepark Magazine sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy

Zie privacy verklaring.

Cookiebeleid

Zie privacy verklaring.

Affiliatemarketing

Zie privacy verklaring.