Deze pagina is voor het laatst aangepast op 7 september 2020.

VAKANTIEPARKMAGAZINE.NL wordt beheerd door Live Magazine en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Live Magazine verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

– IP Adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vakantieparkmagazine[at]gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Communicatie

Wanneer je e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jouw IP-adres wordt bij je bezoek aan onze website tijdelijk in een log opgeslagen op onze webhostingserver. Dit is nodig zodat onze webhoster (Ulanti) de server waarop deze website draait veilig kan houden. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met deze webhoster afgesloten.

Live Magazine neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Live Magazine) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Live Magazine bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: IP-adres > 24 Uur > Uit veiligheid ter bescherming van de server waarop deze website draait. E-mail(s) die je naar ons verzendt > Niet langer dan noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Live Magazine verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Live Magazine blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Live Magazine neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via vakantieparkmagazine[at]gmail.com.

SSL
VAKANTIEPARKMAGAZINE.NL maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer – Protocol) voor de website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.  Er wordt door deze website geen gebruik gemaakt van cookies die gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker. Wij hebben hiervoor gekozen zodat het laten verschijnen van een vervelende cookiebanner niet nodig is.  Deze website (VAKANTIEPARKMAGAZINE.NL) maakt gebruik van de onderstaande cookies, of vergelijkbare technieken.

Functionele / Noodzakelijke cookies
De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Clicky Analytics
Met het oog op de privacy van onze bezoekers hebben we ervoor gekozen om het plaatsen van cookies door Clicky Analytics uit te schakelen. Kijk voor meer informatie bij ‘Bezoekersstatistieken’.

YouTube Embedding zonder cookies
Voor het laten verschijnen van YouTube video’s maakt onze website gebruik van YouTube Embedding met de youtube-nocookie.com functie, zodat er geen cookies worden opgeslagen bij bezoekers van onze website op het moment dat zij een pagina van onze website bezoeken waarop een YouTube videovermelding staat.

Cookies uitschakelen
Als je cookies wilt uitschakelen, kun je dit doen via jouw browser. Echter dien je er dan wel rekening mee te houden dat het mogelijk is dat de website van VAKANTIEPARKMAGAZINE.NL na uitschakeling van cookies niet meer correct functioneert. Wil je onze cookies verwijderen of wil je voorkomen dat cookies überhaupt op jouw systeem komen? Bekijk dan hier hoe je cookies uitschakelt in Internet Explorer, Firefox, Safari of Google Chrome.

Bezoekerstatistieken

Live Magazine heeft bewust gekozen voor de statistiekendienst van Clicky.com, omdat wij hierbij de mogelijkheid hebben om bij bezoekers geen cookies te plaatsen.

Dit hebben we ingeschakeld middels de code:

<script type=”text/javascript”>
var clicky_custom = clicky_custom || {};
clicky_custom.cookies_disable = 1;
</script>

Bron: https://clicky.com/help/custom#cookies_disable

Bovendien hebben we bij Clicky.com ingeschakeld dat de privacy voor al onze bezoekers op het hoogste niveau beschermd moet zijn: IP adressen van onze bezoekers worden geanonimiseerd, “Do Not Track” headers en “Opt Out” cookies worden gerespecteerd (zoals we hierboven al aangegeven hebben, hebben we zelfs ingesteld dat er helemaal geen cookies mogen worden geplaatst) en aangepaste bezoekersdata (custom visitor data) is uitgeschakeld.

Kijk voor de Clicky Privacy Policy (inclusief referentie naar AVG / GDPR) op: https://clicky.com/terms/privacy

Bewuste keuze om geen reacties en/of reviews toe te staan

Wij hebben bewust alle reactie- en/of reviewmogelijkheden op onze website uitgeschakeld met het oog op privacy.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten VAKANTIEPARKMAGAZINE.NL. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Affiliate Marketing

Deze website is aangesloten bij het partnerprogramma van Tradedoubler, TradeTracker en Bol.com. Om deze dienst uit te kunnen voeren maakt het partnerprogramma gebruik van zogeheten affiliate cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat Tradedoubler, TradeTracker of Bol.com de koper van een product of dienst kan matchen met een klik vanaf onze website. Hierdoor ontvangen wij een kleine vergoeding. Deze vergoeding is voor ons essentieel om VAKANTIEPARKMAGAZINE.NL in de lucht te houden en te kunnen blijven doorontwikkelen.

Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt weinig tot geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren.

Privacybeleid Tradedoubler:
https://www.tradedoubler.com/nl/gdpr-compliance/

Privacybeleid TradeTracker:
https://tradetracker.com/nl/privacy-policy/

Privacybeleid Bol.com:
https://www.bol.com/nl/m/privacy-policy/

Algemene voorwaarden Bol.com partnerprogramma:
https://partner.bol.com/partner/voorwaarden.do

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Live Magazine en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar vakantieparkmagazine[at]gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Live Magazine wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

E-mail: vakantieparkmagazine[at]gmail.com

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.