VAKANTIEPARKMAGAZINE.NL wordt beheerd door Live Magazine en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Live Magazine verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

– IP Adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info[at]livemagazine.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Live Magazine verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Uw IP-adres wordt bij uw bezoek aan onze website tijdelijk in een log opgeslagen op onze webhostingserver. Dit is nodig zodat onze webhoster (Ulanti) de server waarop deze website draait veilig kan houden. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met deze webhoster afgesloten.

Live Magazine neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Live Magazine) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Live Magazine bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: IP-adres > 24 Uur > Uit veiligheid ter bescherming van de server waarop deze website draait.

Delen van persoonsgegevens met derden

Live Magazine verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Live Magazine blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Live Magazine neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info[at]livemagazine.nl.

SSL
VAKANTIEPARKMAGAZINE.NL maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer – Protocol) voor de website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.  Er wordt door deze website geen gebruik gemaakt van cookies die gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker. Wij hebben hier voor gekozen zodat het laten verschijnen van een vervelende cookiebanner niet nodig is. Deze website (VAKANTIEPARKMAGAZINE.NL) maakt gebruik van de onderstaande cookies.

Functionele cookies
De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Clicky Analytics
Met het oog op de privacy van onze bezoekers hebben we ervoor gekozen om het plaatsen van cookies door Clicky Analytics uit te schakelen. Kijk voor meer informatie bij ‘Bezoekersstatistieken’.

YouTube NoCookie
Voor het laten verschijnen van YouTube videovermeldingen maakt deze website gebruik van youtube-nocookie.com, zodat er geen cookies worden opgeslagen bij bezoekers van onze website op het moment dat zij een pagina van onze website bezoeken waarop een YouTube videovermelding staat.

Cookies uitschakelen
Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Echter dient u er dan wel rekening mee te houden dat het mogelijk is dat de website van VAKANTIEPARKMAGAZINE.NL na uitschakeling van cookies niet meer correct functioneert. Wilt u onze cookies verwijderen of wilt u voorkomen dat cookies ├╝berhaupt op uw computer komen? Bekijk dan hier hoe u cookies uitschakelt in Internet Explorer, Firefox, Safari en Google Chrome.

Bezoekerstatistieken

Live Magazine heeft bewust gekozen voor de statistiekendienst van Clicky.com, omdat wij hierbij de mogelijkheid hebben om bij bezoekers geen cookies te plaatsen.

Dit hebben we ingeschakeld middels de code:

<script type=”text/javascript”>
var clicky_custom = clicky_custom || {};
clicky_custom.cookies_disable = 1;
</script>

Bron: https://clicky.com/help/custom#cookies_disable

Bovendien hebben we bij Clicky.com ingeschakeld dat de privacy voor al onze bezoekers op het hoogste niveau beschermd moet zijn: IP adressen van onze bezoekers worden geanonimiseerd, “Do Not Track” headers en “Opt Out” cookies worden gerespecteerd (zoals we hierboven al aangegeven hebben we zelfs ingesteld dat er helemaal geen cookies mogen worden geplaatst) en aangepaste bezoekersdata (custom visitor data) is uitgeschakeld.

Kijk voor de Clicky Privacy Policy (inclusief referentie naar AVG / GDPR) op: https://clicky.com/terms/privacy

Bewuste keuze om geen reacties en/of reviews toe te staan

Wij hebben bewust alle reactie- en/of reviewmogelijkheden op onze website uitgeschakeld met het oog op privacy.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten VAKANTIEPARKMAGAZINE.NL. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Live Magazine en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info[at]livemagazine.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Live Magazine wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

Live Magazine
Zouavenlaan 119
4731 EP Oudenbosch

E-mail: info[at]livemagazine.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.